Abstract


What are the Opinions of School Managers Who Have Completed Graduate Education in the Field of Educational Management, Inspection, Planning and Economics Regarding the Changes They Have Made in the Field of School Management?

Okul yöneticisinin en genel anlamı, etkili eğitim yönetimine, yönetimine, iş planlamasına ve işleyişine, okulun tüm kaynak ve yetkilerini düzenler ve eşgüdümleyen, okulun işini görenlerle etkili iletişim kurarak, okulun olumlu hedeflerinden sapmalarını önlemektir. Kuruluşun iş ve operasyonların etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için kontrolleri ve insanları yürüten eylemleri. Okul yöneticilerinin okul ortamındaki personel ihtiyacı, okul yöneticisinin başarısının etkileşimini etkiler. Demokratik, iletişim yönü güçlü, motivasyonu yüksek çalışanlar, liderlik nitelikleri, yönetsel beceriler, lise yöneticileri, okul istenilen hedeflere ulaşmada faydalıdır. Hızla değişen bir çevrede okullar, gelecek yüzyılda başarılı yöneticiler,Keywords

School manager, management, organization


Kaynakça