Abstract


Discuss the benefits of using literature with ESL students and the various approaches

Bu çalışma, edebiyatın EFL/ESL sınıflarında nasıl kullanılabileceğine dair literatürü gözden geçirmektedir. İlk olarak, erken dilbilgisi çeviri yönteminden İletişimsel Dil Öğretimi dönemine kadar edebiyatın dil sınıflarındaki yerini izler. Çalışma, ölüm nedenlerini ayırt etmekte ve edebiyatı bir dil girdisi olarak yeniden diriltmektedir. Daha sonra İngilizce derslerinde literatür kullanımının lehinde ve aleyhinde olan sebepler tartışılır. Araştırmacılar bunu son dil teorilerini kullanarak yapıyorlar. Pedagoji ve teoriler, son olarak bu çalışma, dil derslerinde edebiyata geçmiş ve güncel yaklaşımları araştırmaktadır. Edebiyat için beş öğretim yöntemi önerilmiştir.Keywords

TESL öğrencileri, Ortaokul ve Üniversite ESL öğrencileri


Kaynakça