What are the Opinions of School Managers Who Have Completed Graduate Education in the Field of Educational Management, Inspection, Planning and Economics Regarding the Changes They Have Made in the Field of School Management?
( )

Yazar : Mehmet İNCE  Hülya İNCE  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11
Sayfa : 91-122
    


Özet

Okul yöneticisinin en genel anlamı, etkili eğitim yönetimine, yönetimine, iş planlamasına ve işleyişine, okulun tüm kaynak ve yetkilerini düzenler ve eşgüdümleyen, okulun işini görenlerle etkili iletişim kurarak, okulun olumlu hedeflerinden sapmalarını önlemektir. Kuruluşun iş ve operasyonların etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için kontrolleri ve insanları yürüten eylemleri. Okul yöneticilerinin okul ortamındaki personel ihtiyacı, okul yöneticisinin başarısının etkileşimini etkiler. Demokratik, iletişim yönü güçlü, motivasyonu yüksek çalışanlar, liderlik nitelikleri, yönetsel beceriler, lise yöneticileri, okul istenilen hedeflere ulaşmada faydalıdır. Hızla değişen bir çevrede okullar, gelecek yüzyılda başarılı yöneticiler,Anahtar Kelimeler

School manager, management, organizationAbstract

The most general meaning of the school manager, effective training to management, management, business planning and operations, the school organizes all the resources and powers and eşgüdümleyen, establishing effective communication with those who see the school's job, to prevent deviation from the positive aims of the organization's actions to ensure the effective operation of the business and operations carrying out checks and people. School managers need to staff the school environment affects the interaction of success of the school manager. Democratic, communication direction is strong, motivated employees, with leadership qualities, managerial skills, high school managers, school is useful in achieving the desired objectives. Schools in a rapidly changing environment, successful managers in the next century, will carry a very good understanding of school and community, the school's leadership to do to be successful, are expected to develop themselves continuously.Keywords

School manager, management, organization